Programma

Uitgangspunten programma

  • Scholen ontvangen, in overleg worden het aantal weken vastgesteld, schoolgroente en -fruit
  • Het groente en fruit wordt ter beschikking gesteld
  • Scholen organiseren activiteiten met als doel om de financiering te realiseren voor het ter beschikking gestelde groente en fruit
  • Het financieel risico, indien niet genoeg gelden worden ingezameld, ligt NIET bij de deelnemende school
  • De deelnemende school krijgt een regionale schoolfruitadviseur toegewezen die samen met de school zorgt voor een succesvolle uitvoering van het programma en ondersteuning van de activiteiten
  • Indien scholen worden ingeloot voor het EU-Schoolfruitprogramma, worden de leveringen stopgezet bij de start van dit programma en worden hervat tot aan de zomervakantie na het eindigen van het EU-Schoolfruitprogramma
  • Een eventueel financieel overschot uit de activiteiten van een school worden gereserveerd voor het later verstrekken van fruit en groente aan de kinderen van de desbetreffende school

Bekijk hier alle voorwaarden

Heeft u interesse in het programma? Dan kunt u uw school aanmelden of informatie opvragen. Voor andere vragen, neem contact met ons op.